Hội nghị giao ban bậc học mầm non lần 1 năm học 2017 – 2018

Tháng Chín 22, 2017 9:02 sáng

Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2017, Hội nghị giao ban bậc học mầm non Lần 1 năm học 2017 – 2018 đã được tổ chức tại trường Mầm non Quảng Khê. Tham gia Hội nghị có bà Ma Thị Ngâm phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, bà Ma Thị Loan cán bộ phụ trách chuyên môn bậc học Mầm non,  và đại diện lãnh đạo của 16 trường mầm non trong toàn huyện.