Chi bộ trường mầm non tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020

Tháng Chín 27, 2017 3:45 chiều

Chiều ngày 26/9/2017, Chi bộ Trường Mầm non Quảng Khê đã tổ chức Đại hội  Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Dự Đại hội có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Khê và đại diện các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Đại hội đã dược nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2017 do đồng chí Mã Thị Nụ, bí thư chi bộ trình bày. Báo cáo kết quả tại Đại hội cho thấy, tính đến thời điểm tháng 8 /2017 Chi bộ nhà trường có 07 đảng viên, trong đó đảng viên chính thức là 4 đồng chí, đảng viên dự bị là 3 đồng chí.  Mặc dù có những khó khăn nhất định như tỷ lệ đảng viên thấp, chưa đủ số lượng đảng viên để thành lập Ban chi ủy nhưng trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã Quảng Khê, Chi bộ đã làm tốt công tác tư tưởng cùng với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất và nỗ lực cao của tập thể và của các đồng chí đảng viên, Chi bộ đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 đã đề ra.

Chi bộ đã quán triệt đầy đủ, kịp thời đến toàn thể đảng viên các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Tại đại hội, các đồng chí Đảng viên cũng đã có những tham luận đóng góp hết sức cụ thể và tâm huyết cho bản báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Hữu Tăng phó bí thư thường trực ĐU xã đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, đồng thời có những ý kiến đóng góp tâm huyết cho phương hướng, nhiệm vụ chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% số phiếu với một số nội dung chính: Nhiệm kỳ 2017- 2020 Chi bộ tiếp tục quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện các quy định của Đảng và nhiệm vụ của người đảng viên; duy trì và thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ và quản lý đảng viên theo quy định. Phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên của Chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Tập thể Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết./.